İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İnsan ve Toplum Bilimleri

Programın Amacı: İnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Fen ve Sosyal Bilimlerde lisans eğitimi aldıktan sonra İnsan ve Toplum bilimleri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, bu alana giren konularda bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını amaçlamaktadır. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, insanı ve toplumu ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Programın Dili: İngilizce

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ITB5101

Sosyal Bilimlerde Temel Kuramlar

Major Theories in Social Sciences

Program Zorunlu

3

ITB5110

Sosyal Bilimlerde Metodolojiye Giriş

Introduction to Methodology in Social Sciences

Program Zorunlu

3

ITB5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

ITB5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ITB5100

Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları

Methodological Discussions in Social Sciences

3

ITB5103

Türkiye’de Kalkınma: Kuramsal bir Yaklaşım

Development in Turkey: A Theoretical Approach

3

ITB5104

Kültürel Kuram ve Analiz

Cultural Theory and Analysis

3

ITB5105

Sosyal Bilimlerde Tarihsel Analizler

Historical Analysis in Social Sciences

3

ITB5106

Düşünce Tarihi: Kavramsal Çerçeve

Intellectual History: Conceptual Framework

3

ITB5107

Tarihe Yeni Yaklaşımlar

New Approaches to History

3

ITB5108

Modern Dünya Düzeninin Gelişimi: Toplum, Siyaset ve Ekonomide Dönüşümler

Development of the Modern World System: Transformations in Society, Politics and Economy

3

ITB5111

Osmanlı Kültürel Tarihi

Ottoman Cultural History

3

ITB5112

Milliyetçilik: Kökenleri, İdeolojileri, Biçimleri

 Nationalism: Origins, Ideologies, Forms

3

ITB5113

Mekan, Yer ve Kimlik

Space, Place and Identity

3

ITB5114

Etnik ve Kültürel Çeşitlilik

Ethnic and Cultural Diversity

3

ITB5192

Sosyal ve Siyasal Hareketler

Social and Political Movements

3

ITB5197

Sosyal Bilimlerde Çağdaş Akımlar

Contemporary Movements in Social Theory

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. M. Sait Özervarlı
  • Prof. Dr. Ayşegül BAYKAN
  • Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU
  • Dr. Öğr. Üyesi Setenay Nil DOĞAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tunç YAŞAR
  • Dr. Öğr. Üyesi A. Teyfur ERDOĞDU
  • Öğr. Gör. Dr. Yusuf ÖZ

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Ayçe KÖROĞLU

aycekoroglu@gmail.com

0212 383 4490

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://itb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.