İnteraktif Medya Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

İnteraktif Medya Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Program multimedya proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin interkatif medya tasarımı disiplinine ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Amacımız öğrenci ve mezunlarımızın, ulusal ve uluslararası olarak “biliminsanı-sanatçı” karakteri ve bilgisiyle çalışabilmesi ve üretebilmesi, aynı zamanda da bilginin yanı sıra “sezgiyle” de mantıklı çıkarım yapma ve çözüm üretebilme kapasitesinde olmalarıdır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı: 

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SAN5207

Tipografi

Typography

Program Zorunlu

3

SAN5212

İnteraktif Tasarım Kuramı

Interactive Design Theory

Program Zorunlu

3

SAN5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SAN5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SAN5200

Film Analizi

Film Analysis

3

SAN5201

Temel Fotoğraf Tasarımı

Basic Photographic Design

3

SAN5202

Multimedya Programlama

Multimedia Programming

3

SAN5203

Web Programlama

Web Programming

3

SAN5204

Modern Tasarımın Temel Kavramları

Modern Design Theory

3

SAN5205

3B Modelleme ve Tasarım

3D Modelling

3

SAN5206

Multimedya ve Kavramsal Sanat

Conceptual Art and Multimedia

3

SAN5207

Tipografi

Typography

3

SAN5208

Tipografik Animasyon

Typographic Animation

3

SAN5209

Video İşleme Teknikleri

Video Production Methods

 

3

SAN5210

Ses İşleme Teknikleri

Sound Production

3

SAN5211

İkon Tasarımı

Icon Design

3

SAN5212

İnteraktif Tasarım Kuramı

Interactive Design Theory

3

SAN5213

Multimedya Tasarımında İşlevsellik ve ISO Standartları

Ergonomic in Multimedia Design and ISO Standarts

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
 • Prof. Rıfat ŞAHİNER
 • Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU
 • Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU
 • Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU
 • Doç. Dr. İ. Orton AKINCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şah MALTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KAHRAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Muammer Fevzioğlu BOZKURT
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERUZUN ÖZEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Umut Burcu YURTSEVER

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. İ. Orton Akıncı

ortonak@yahoo.com

0212 383 5060