Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Ana Bilim Dalı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Programın Amacı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans programında öncelikli olarak öğrencilerin Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda programda verilen dersler, öğrencinin eleştirel ve analitik düşünme becerisini artırmaya yöneliktir. Eğitim süresi içerisinde öğrencinin bu beceriyi kendi araştırma alanlarına taşımaları, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık olarak yürütebilmeleri sağlanmaktadır. Özellikle programda açılan seçmeli dersler, sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinler ile iş birliği yapma imkânı tanımaktadır. Programda öğrencilerin demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler olarak modern Türkiye tarihini ve güncel meseleleri sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri ve bilimsel araştırma bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri ve bu çerçevede yeni bilimsel araştırma üretmeleri ve paylaşmaları hedeflenmektedir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,

 • yayın şartını sağlamaları,

 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ATA5106

Türkiye'de Tarih Yazımı

Historiography in Turkey

Program Zorunlu

3

ATA5124

Türkiye’de Siyasal Partiler

Political Parties in Turkey

Program Zorunlu

3

ATA5123

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi

XX. Century Political History

Program Zorunlu

3

ATA5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

ATA5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ATA5100

Osmanlı Türkçesi

Ottoman Turkish

3

ATA5101

Osmanlı Türkçesine Giriş

Introduction to Ottoman Turkish

3

ATA5102

Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları

Document Types and Readings in Ottoman Turkish

3

ATA5103

Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme

Modernization in Law from the Tanzimat to the Republic

3

ATA5104

Kurtuluş Savaşı

War of Independence

 

3

ATA5105

Türkiye’de Kültür ve Siyaset

Culture and Politics in Turkey

3

ATA5107

Türkiye’de Kimlik Politikaları

Identity Politics in Turkey

 

3

ATA5108

Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

Woman and Gender in Turkey

3

ATA5109

Sözlü Tarih

Oral History

 

3

ATA5111

Türk Modernleşme Tarihi

The History of Turkish Modernization

3

ATA5113

Atatürk İlkeleri ve Devrimleri

The Principles and Revolutions of Atatürk

3

ATA5114

Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar

Method and Sources in Historiography

3

ATA5115

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I

Economic History of Turkish Republic I

3

ATA5116

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II

Economic History of Turkish Republic II

3

ATA5117

Jön Türkler

 

Young Turks

3

ATA5118

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

Turkish Foreign Policy in the Republican Period

3

ATA5119

Devlet Teorileri ve Kemalizm

State Theories and Kemalism

3

ATA 5183

Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete Savaş ve Toplum

War and Society From the Ottoman Empire to Republican 

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

 • Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL

 • Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU

 • Prof. Dr. Elçin MACAR

 • Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

 • Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

 • Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ

 • Dr. Öğr. Üyesi Fahriye DİNÇER

 • Dr. Öğr. Üyesi Reşat SARAOĞLU

 • Öğr. Gör. Dr. Eray YILMAZ

 • Öğr. Gör. Dr. Zafer DOĞAN

 • Okut. Gülsema LÜYER

 • Okut. Neslihan ERKAN

 • Okut. Şebnem GELMEDİ

 

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

shilmi@yildiz.edu.tr

0212 383 39 20/21

Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ

mbesikci@yildiz.edu.tr

0212 383 39 23/21

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://ata.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.