Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı: Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

EGT5123

Eğitimde Program Geliştirme

Curriculum Development

Program Zorunlu

3

EGT5122

Öğrenme ve Öğretme Kuramları

Learning and Teaching Theories

Program Zorunlu

3

EGT5124

Öğretim Tasarım Modelleri

Instruction Design Models

Program Zorunlu

3

EGT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Scientific Ethic in Research Methods

YÖK Zorunlu

2

EGT 5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT 5105

Çağdaş Eğitim Felsefesi

Modern Educational Philosophy

3

EGT 5115

Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Curricula

3

EGT 5104

Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri

Healthy Human Relations in the Family and Society

3

EGT 5108

İleri İstatistik ve Uygulamaları

Advanced Statistics and Its Applications

3

EGT 5120

Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri

Turkish Educators in Modernization Period

3

EGT 5107

Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi

Measurement Tools in Education and Their Development

3

EGT 5118

Eğitim Kuramları

Educational Theories

3

EGT 5106

Düşünme ve Problem Çözme Süreci

Thinking and Problem Solving Process

3

EGT 5121

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Scientific Research Method and Techniques

3

EGT 5111

Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri

History of Education and Its Social Foundations

3

EGT 5116

Öğretim Süreçleri ve Eğilimler

Instruction Processes and Aptitudes

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Mehmet GÜROL
 • Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
 • Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN
 • Prof. Dr. Nadir ÇELİKÖZ
 • Doç. Dr. Banu YÜCEL TOY
 • Doç. Dr. Sertel ALTUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALCl
 • Dr. Öğr. Üyesi Bünvamin BAVLI
 • Dr. Öğr. Üyesi Davut HOTAMAN
 • Arş. Gör. Büşra TOMBAK
 • Arş. Gör Esra KERİMOĞLU

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Büşra TOMBAK        

busra.tombak@gmail.com        

0212 383 55 88

Arş. Gör Esra KERİMOĞLU

esra_kerimoglu@hotmail.com 0212 383 55 69

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.