Eski Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

Eski Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Programın Amacı: Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı, temelde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere de açıktır. Programda Eski Türk Dili metinleri ve dilbilgisi hakkında bilgi edinilir. Öğrenciler, Orhon, Uygur, Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesinin dil özelliklerini, metinlerini ve bu konudaki kaynakları öğrenirler. Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

TDE5102

Karahanlıca

Karakhanid Turkic Master

Program Zorunlu

3

TDE5100

Orhon Türkçesi YL

Orkhon Turkic Master

Program Zorunlu

3

TDE5101

Eski Uygurca

Old Uyghur

Program Zorunlu

3

TDE5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethic

YÖK Zorunlu

2

TDE5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

Kredisi

TDE5103

Harezm Türkçesi

Khwarezmian Turkic

3

TDE5105

Eski Anadolu Türkçesi YL

Old Anatolian Turkish Master

3

TDE5106

Kıpçak Türkçesi

Kipchak Turkic

3

 

TDE5107

Kırgızca

Kirghiz

3

TDE5108

Kazakça

Kazakh

3

TDE5109

Yeni Uygurca

Modern Uyghur

3

TDE5111

Gagauzca

Gagauzian

3

TDE5112

Etimoloji ve Sözlükçülük

Etimology and Lexicography

3

TDE5113

Özbekçe

Uzbek

3

TDE5116

Söz Yapımı

Word Structure

3

TDE5117

Söz Dizimi

Syntax

3

TDE5118

Rusça Başlangıç I

Elementary Russian I

 

3

TDE5119

Rusça Başlangıç II

Elementary Russian II

 

3

TDE5104

Genel Dilbilim

General Linguistics

3

TDE5114

Türkmen Türkçesi

Turkmen Turkic

3

TDE5110

Genel Dilbilim'e Giriş

Introduction to General Linguistics I

3

TDE5115

Ses Bilgisi

Phonology

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ
  • Prof. Dr. Ayşe Melek ÖZYETGİN
  • Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER
  • Dr. Öğr. Üyesi Fikret YILDIRIM
  • Arş. Gör. Dr. Funda ŞAN
  • Arş. Gör. Zeynep Pınar CAN

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ

zuolmez@gmail.com

05355466555        

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://tde.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.