Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Ana Bilim Dalı: İnsan ve Toplum Bilimleri

Programın Amacı: Gerçekleştirilecek olan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle rasyonel-eleştirel düşünebilen uzmanlar yetiştirmek ve müspet her türlü gelişime azami katkıda bulunduğu bütün dünyada ispatlanan felsefe disiplininin ülkemizde de etkili bir konuma gelmesini mümkün kılmak. Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Programın Dili: %30 İngilizce

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

FEL5101

Bilgi Felsefesinin Sorunları

Issues in Philosophy of Knowledge

Program Zorunlu

3

FEL5125

Özgürlük Sorunu

The Problem of Freedom

Program Zorunlu

3

FEL5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

FEL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

Kredisi

FEL5100

Büyük Osmanlı Filozofları

Major Ottoman Philosophers

3

FEL5101

Bilgi Felsefesinin Sorunları

Issues in Philosophy of Knowledge

3

FEL5102

Çağdaş Felsefe Teorileri

Contemporary Philosophical Theories

3

FEL5103

Modern Siyaset Felsefesi

Modern Political Philosophy

3

FEL5104

Hukuk Felsefesinin Temel Problemleri 

Major Problems of Philosophy of Law

3

FEL5105

Modern Dönem Bilim Felsefesi Metinleri

Philosophy of Science: Contemporary Readings

3

FEL5106

Modern Dönem Din Felsefesi

Contemporary Philosophy of Religion

3

FEL5107

 Tarih-Felsefe İlişkisinin Temel Metinleri

The main texts on the relation between history and philosophy

3

FEL5108

Kavramlar Tarihi 

Conceptual history (History of concept)

3

FEL5109

Osmanlı Dünyası'nda Estetik

Aesthetics in the Ottoman World

3

FEL5110

Modern Türk Düşüncesi 

Modern Turkish Thought

3

FEL5111

Çağdaş Felsefe Akımları

Contemporary Philosophical Movements

3

FEL5112

Klasik Siyaset Felsefeleri 

Classical Political Philosophy

3

FEL5113

 İslam Felsefesi Ekolleri

Schools of Thought in Islamic Philosophy

3

FEL5114

 Alman İdealizmi

German Idealism

3

FEL5115

Bilim Sosyolojisi 

Sociology of Science

3

FEL5116

Bilim Felsefesinin Sorunları

The Problems of Philosophy of Science

3

FEL5117

Din Felsefesinin Sorunları  

The Problems of Philosophy of Religion

3

FEL5118

Tarih Felsefe İlişkisi

The relation between history and philosophy

3

FEL5119

Osmanlı Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları: Din, Dil, Devlet ve Siyaset

Main Concepts in the World of Ottoman Mentality: Religion, Language, State and Politics

3

FEL5120

Mimarlık Felsefesi

Philosophy of architecture

3

FEL5121

Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği      

Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Dialectic Enlightenment

3

FEL5122

Kültür Felsefesi

Philosophy of Culture

3

FEL5123

 Osmanlı Düşünce Tarihi  

Ottoman Intellectual History

3

FEL5124

19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi 

19th Century European Intellectual History

3

FEL5125

Özgürlük Sorunu

The Problem of Freedom

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. Caner TASLAMAN
  • Prof. Dr. Neşet TOKU
  • Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ
  • Doç. Dr. Ali ÇAKSU
  • Yrd. Doç. Dr. Songül DEMİR

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Çağrı TAŞGETİREN

cagritasgetiren@gmail.com

0212 383 4480

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://itb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.