Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Türkiye’de Müzebilim alanında ilk program olarak 1989 yılında Prof. Tomur Atagök tarafından kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programının amacı Müzebilimin bilimsel bir disiplin olarak geliştirilmesine ve çağdaş bir müzecilik anlayışının benimsenmesine katkıda bulunmaktır. Hedeflerimiz arasında:

 • müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslararası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim programı sunmak;
 • farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müze bilim alanında gerekli yeterlilikleri yüksek lisans düzeyinde kazandırmak;
 • Türkiye´de müzeciliğin gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini sağlamak;
 • müzelerde çalışan personelin müze bilimin temel alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak;
 • Müzecilik alanındaki teknik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümü için projeler üretmek;
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müzelerle işbirliği içinde Türkiye’de müzeciliğin gelişimini desteklemek bulunmaktadır.

 

Program amacı doğrultusunda öğretim programı, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzecilik alanında teorik bilgi ile beraber; müzelerin koruma, araştırma ve iletişim işlevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.

 

Müzecilik Yüksek Lisans Programı mezunları mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş; müzecilik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ilişkili alan yazını takip eden; alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen; yaşam boyu öğrenmeye yatkın bir mesleki profile sahip olurken, devlet müzeleri, özel müzeler, galeriler, kültür merkezleri, kültürel organizasyonlar ve kültür sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • en az 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Bilimsel Hazırlık Programı

Programa girmeye hak kazanan öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Bilimsel Hazırlık Programı’nda Fakültemiz Sanat Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’ndan dersler alınmaktadır.

Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SAN5101

Koleksiyonlar ve Sergileme

Collections and Exhibitions

Program Zorunlu

3

SAN5107

Koleksiyon Yönetimi

Collections Management

Program Zorunlu

3

SAN5108

 

Önleyici Koruma

Preventive   Conservation

Program Zorunlu

3

SAN5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Etic

YÖK Zorunlu

2

SAN5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SAN5100

Müze Eğitimi Uygulamaları

Museum Education Practices

3

SAN5102

Aydınlatma ve Koruma

Lighting and Preservation

3

SAN5103

Belgeleme Yöntemleri

Documentation Methods

3

SAN5104

Müze Koleksiyonları ve Araştırma

Museum Collections and Research

3

SAN5105

Müze Yönetimi

Museum Management

3

SAN5106

Müzeler ve Toplum

Museums and Society

3

SAN5109

Müzelerde Sergi Tasarımı

Exhibition Design in Museums

3

SAN5110

Müzelerde Risk Yönetimi

Risk Management in Museums

3

SAN5111

Müzelerde Proje Yönetimi

Project Management in Museums

3

SAN5112

Müzeler ve Küratörlük

Museums and Curatorship

3

 

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK (Mimarlık Fakültesi)
 • Doç. Dr. Nevra ERTÜRK  (Mimarlık Fakültesi)
 • Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU (İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)
 • Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
 • Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. UĞURYOL  (Mimarlık Fakültesi)

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

tezcan@yildiz.edu.tr

0 212 383 50 32