Müzik ve Sahne Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Müzik ve Sahne Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı, bağlı bulunduğu Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin de benimsediği disiplinler arası çalışma ilkesini esas alan; performansla kuramı akademik kıstaslara uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek Yüksek Lisans adaylarına alan açma ve onları, yetkin öğretim elemanlarının rehberliğinde, disiplinlerinin muteber ve aranan akademisyenleri arasına sokma; akademik dünyaya kazandırma amacını esas almaktadır. Bu görev uyarınca zenginleştirilmiş tez/proje içeriklerinin üretilmesi, genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük ve iletişimsellik gibi niteliklerin ve hepsinden önemlisi, akademik etik bilincinin, bu çerçevede üretilecek her bir çalışmada belirgin bir yer tutması, programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır. Programın misyonu uyarınca geniş bir örneklemden gelebilecek nitelikli Yüksek Lisans adaylarının tüm öğrenim süreci boyunca birbirlerini besleyeceği, pekiştireceği bir iletişim alanı yaratılması; önemi her fırsatta vurgulanan disiplinlerarasılığın gerçek bir anlamda deneyimlendiği, ve anlayışlar kadar içerikleri de zenginleştirdiği; ve böylelikle her bir aday ve ona sunulacak danışmanlık katkısıyla gün be gün çeşitlenecek ve genişleyecek bir vizyon Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı’nın benimsediği ve kuruluşundan beri temsil ettiği yaklaşımı yansıtmaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

MSS5104

Eser Çözümleme

Analyzing Musical Pieces

Program Zorunlu

3

MSS5129

Sahne Sanatları Kuramı

Performing Arts Theory

Program Zorunlu

3

MSS5004       

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

MSS5001          

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0


Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

MSS5100

Çağdaş Koreografi

Contemporary Choreography

3

MSS5101

İleri Dans Teknikleri- 1

Advanced Dance Techniques - 1

3

MSS5102

Enstrüman ve Beden 1

Body and Instrument

3

MSS5103

İleri Performans 1 Flüt

Advanced Performance 1 Flute

3

MSS5104

Eser Çözümleme

Analyzing Musical Pieces

3

MSS5105

Piyano Edebiyatı 1

Piano Literature - 1

3

MSS5107

Yaylı Çalgılar Pedagojisi

Pedagogy for String Instruments

3

MSS5108

Enstrüman 1

Instrument 1

3

MSS5111

Türk Makam Müziği Formları

Turkish Makam Music Forms

3

MSS5112

Türk Müziği Bibliografya Bilgisi

Bibliography Knowledge in Turkish Music

3

MSS5113

İleri Dans Teknikleri- 2

Advanced Dance Techniques - 2

3

MSS5114

Enstrüman ve Beden 2

Body and Instrument

3

MSS5115

İleri Performans 2

- Flüt

Advanced Performance 2 Flute

3

MSS5116

Oda Müziği

Chamber Music

3

MSS5117

“Schenker”  Analiz

“Schenker”  Analysis

3

MSS5119

Müzikal Analiz

Musical Analysis

3

MSS5120

Alan Araştırma Yöntemleri

Field Research Methods

3

MSS5121

Duysal Tasarımın Temel Kavramları

Fundamental Concepts in Audio design

3

MSS5122

Algoritma Geliştirme ve Programlama

Programing and Developing Algorithms

3

MSS5123

Müzik Bilgi Erişimi

Accessing Music Knowledge

3

MSS5118

Türk Halk Müziği Formları

Turkish Folk Music Forms

3

MSS5110

Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği

European Music in Ottoman Empire

3

MSS5130

Tiyatro Müziği Besteleme Teknikleri

Composing Music for Theatre

3

MSS5126

Beden ve Hareket Algısı 

Perception of Body and Movement

3

MSS5127

Hareket Araştırma Yöntemleri ve Koreografi

Movement Research Methods and Choreography

3

 

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. Dr. Ayrin ERSÖZ
 • Prof. Dr. Arda EDEN
 • Doç. Dr. Koray SAZLI
 • Doç. Dr. Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT
 • Doç. Dr. M. Kemal KARAOSMANOĞLU
 • Doç. Dr. Ebru AYATA
 • Doç. Sernaz DEMİREL TEMEL
 • Doç. Tan TEMEL
 • Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERKEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şahin Baloğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent ERGÜDEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece Merve YÜCEER
 • Öğr. Gör. Şebnem UŞEN

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şahin BALOĞLU

bekirsahinbaloglu@gmail.com