Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Temel Eğitim

Programın Amacı: Erken çocukluk eğitiminin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve önemini vurgulayarak yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek düzeyde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip uzman öğretmenler yetiştirmektir. Üniversite ve üniversite dışında görev alan meslek elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve alanda uzmanlaşma olanağının sağlanması amacıyla lisansüstü programları yürütmek ve alana katkı sağlayacak akademisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

OKL5102

Erken Çocukluk Döneminde Farklı Yaklaşımlar

Contemporary Approaches in Early Childhood

Program Zorunlu

3

OKL5113

Erken Çocukluk Döneminde Program

Curriculum in Early Childhood

Program Zorunlu

3

OKL5100

Erken Çocukluk Döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Early Childhood

Program Zorunlu

3

OKL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and  Ethics

YÖK Zorunlu

2

OKL5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

OKL5103

Erken Çocukluk Döneminde Aile Eğitimi ve Katılımı

Parent Involvement and Educatıon in Early Childhood           

3

OKL5111

Erken Çocukluk Döneminde Drama

Drama in Early Childhood

3

OKL5110

Erken Çocukluk Dönemi Çağdaş Gelişim Kuramları

Contemporary Development Theories in Early Childhood

3

OKL5114

Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Düşünme Becerileri

Creative Thinking Skills in Early Childhood

3

OKL5108

Erken Çocukluk Döneminde Aile ile Etkili İletişim

Family and Communication Skills in Early Childhood

3

OKL5105

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri

Children with  Special Needs and Special Education

3

 

 Akademik Kadro:    

  • Doç. Dr. Remziye CEYLAN
  • Doç. Dr. Aysun GÜROL
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nur TUĞLUK          
  • Dr. Öğr. Üyesi Özkan SAPSAĞLAM
  • Arş. Gör. Feride GÖK ÇOLAK
  • Arş. Gör. Hatice ÜNLÜ
  • Arş. Gör. Beyza AKÇAY         

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Feride GÖK ÇOLAK     

fgok@yildiz.edu.tr              

0212 383 55 57

Arş. Gör. Hatice Ünlü

hunlu@yildiz.edu.tr              

0212 383 55 97

Arş. Gör. Beyza Akçay

bakcay@yildiz.edu.tr           

0212 383 55 67         

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://teb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.