Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

PDR 5102

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

Contemporary Counseling Theories

Program Zorunlu

3

PDR 5106

Araştırma Teknikleri

Research Methods and Techniques

Program Zorunlu

3

PDR5107

Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

Individual and Group Counseling Practice

Program Zorunlu

3

PDR 5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Ethic

YÖK Zorunlu

2

PDR 5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

PDR5100

Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Vocational Guidance and Counseling

3

PDR5101

Psikolojik Testler

Psychological Testing

3

PDR5103

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Principles and Techniques of Counseling

3

PDR5104

Grupla Psikolojik Danışma

Group Counseling

3

PDR5105

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Statistics in Social Sciences

3

PDR5108

Psikopatoloji

Psychopathology

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. M. Engin Deniz
  • Prof. Dr. Fulya Yüksel Şahin
  • Prof. Dr. Ali Eryılmaz
  • Doç. Dr. Begüm Satıcı
  • Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı
  • Doç. Dr. Ceymi Doenyas
  • Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Yağmur Kaya

ykaya@yildiz.edu.tr

02123834822

Arş. Gör. Gaye Bırni

gbirni@yildiz.edu.tr

02123834826

Arş. Gör. Zahide Gül Karaağaç

zgul@yildiz.edu.tr

02123835583

Arş. Gör. Ceren Bektaş-Aydın

cebektas@yildiz.edu.tr

02123834825

 

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.