Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Temel Eğitim

Programın Amacı: Sınıf öğretmenliği alanında ileri düzeyde araştırmalar yapmak ve sınıf öğretmenliği eğitimi alan uzmanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Programdaki:

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SNF5120

İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

Developing and Evaluating Curriculum in Elementary Education

Program Zorunlu

3

SNF5160

Çağdaş Türk Eğitim Tarihi

Contemporary History of Education

Program Zorunlu

3

SNF5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SNF5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SNF5106

Yaratıcı Drama

Creative Drama

3

SNF5109

Türk Eğitim Sisteminin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Turkish Education System Problems and Solutions

3

SNF5127

Matematik Eğitimindeki Araştırmalar

Research in Mathematics Education

3

SNF5134

İslam Müesseseleri Tarihi

History Of Islamic Institutions

3

SNF5137

İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Turkish Teaching in Primary Education

3

SNF5144

İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri

Quantitative Research Methods in Elementary Education

3

 

Akademik Kadro: 

 • Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Zeynep YILDIZ
 • Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
 • Dr. Öğr. Üyesi Cevdet ŞANLI
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nur TUĞLUK
 • Arş. Gör. Mustafa EROL
 • Arş. Gör. Muhammet DOĞAN
 • Arş. Gör. Gülşah AÇIKGÖZ

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN

mbsrn@yildiz.edu.tr

 

Arş. Gör. Gülşah AÇIKGÖZ

gacikgoz@yildiz.edu.tr

 

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://teb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.