Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Geçmişin bilgi, biçim ve becerilerini öğretmek ve günümüz koşulları ile örtüştürmelerini sağlamak; yeni teknolojileri kullanmayı ve geliştirebilmeyi öğretmek; analiz, sentez, yorum üçlüsünü birlikte kullanma disiplinini pekiştirmek; sanat için gereken akademik altyapının oluşturulması ve gereken malzemelerin temini, tanıtılması, etkin ve verimli kullanılmasını öğretmek; yaşam standartlarını yükseltmek için, günlük yaşam ile sanatı birleştirme becerilerini kazandırmak; bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar sürecini oluşturmak; ürünün gerçekleştirmesi aşamasında yönlendirici olan proje, çizim, maket vb. tümünü en iyi şekilde uygulamayı öğretmek; kullanılan malzemelerin olanakları ve bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında ele alınan yöntemleri, parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimini ve ürünün onu izleyecek ya da kullanacak olanlar üzerindeki etkilerini bilimin yöntemleri ve akıl yolu ile kurgulayabilmeleri için eğitmek ve Programın disiplinler arası yapısı sayesinde kültür-sanat alanının çeşitli kurumlarında ve serbest olarak sanatçı, tasarımcı, küratör, yönetici ve akademisyen gibi çok çeşitli pozisyonlarda insan yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SAN5303

Atölye Çalışması 1

Workshop 1

Program Zorunlu

3

SAN5304

Atölye Çalışması 2

Workshop 2

Program Zorunlu

3

SAN5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientifıc Ethics

YÖK Zorunlu

2

SAN5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SAN5301

Medya Sanatı

Media Art

3

SAN5302

Fotoğrafta Yorum

Interpretation Photography

3

SAN5305

Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi

Turkish Music Bibliography

3

SAN5309

Çalgı Bilimi

Organology

3

SAN5311

20. Yy Müziği

20th Century Music

3

SAN5306

Oryantalizm Ve Türk Sanatı

Orientalism And Turkish Art

3

SAN5307

Tasarım Ve Sanat: 20. Yy’dan Seçme Konular

Design And Art: 20th Century Elective Subjects

3

SAN5308

Dünyada Ve Türkiye’de Kültür Politikaları Gelişimi

Progress of Culture Politics in the World and Turkey

3

SAN5312

Hat Sanatı İncelemeleri

Analysis On Calligraphy Art

3

SAN5310

Görüntü Yapım Ve Çözümleme

Image Production and Analysis

3

SAN5313

İleri Makam Okumaları Ve Paleografya

Advanced Maqamic Readings and Paleographia

3

SAN5317

Türk Minyatürlerinde İkonografi Ve Mitoloji

The Iconography and Mythology in Turkish Miniatures

3

SAN5314

Sanat Yönetimi

Art Management

3

SAN5315

Organizasyon Yönetimi

Organizational Management

3

SAN5316

Eser Çözümleme

Piece Analysis

3

SAN5318

Osmanlı Müzik Metinleri

Ottoman Turkish Musical Texts

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
 • Prof. Rıfat ŞAHİNER
 • Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU
 • Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU
 • Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU
 • Doç. Ayça TUFAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şah MALTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KAHRAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Muammer Fevzioğlu BOZKURT
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERUZUN ÖZEL

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU

mehmetnuhoglu77@hotmail.com

nuhzademehmet@gmail.com

0212 383 50 42