Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Programın Amacı: Sosyal Bilimler Eğitim–Öğretim sürecine dâhil olacak uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Programdaki Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

 DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SBO5102

Coğrafya Alan İncelemeleri

Geographical Area Reviews

Program Zorunlu

3

SBO5105

Osmanlı Kültür ve Medeniyet

Ottoman Culture and Civilization

Program Zorunlu

3

SBO5109

Sosyal Bilgiler Programında Türkiye Coğrafyası

Turkey Geography in Social Studies Curriculum

Program Zorunlu

3

SBO5110

Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi

Concept Development and Teaching in Social Studies

Program Zorunlu

3

SBO5210

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Roman Kullanımı

Use of Comics in Social Studies Education

Program Zorunlu

3

SBO5100

Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi

 Literature Review on  Social Studies Education

Program Zorunlu

3

SBO5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

SBO5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Scientific Research and Ethics

YÖK Zorunlu

2

Not: YÖK zorunlu derslerin dışında bir ders program zorunlu derstir. YÖK zorunlu derslere ek olarak yukarıda yer alan program zorunlu derslerden en az birinin alınması ile program zorunlu ders alma şartı sağlanmış olacaktır.

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBO5119

Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları

Qualitative Research Methods and Applications in Education

3

SBO5104

Eğitimde Çok Kültürlülük ve Eleştiriler

Multiculturalism and Critics in Education

3

SBO5108

Sosyal Bilgilerin Felsefi ve Tarihi Temelleri

Philosophical and Historical Foundations of Social Studies

3

SBO5111

Sosyal Bilgilerde Materyal Kullanımı ve Teknolojisi

Material Usage and Technology in Social Studies

3

SBO5112

Sosyal Bilgilerde Medya Okur Yazarlığının Geliştirilmesi

Development of Media Literacy in Social Studies

3

SBO5113

Türkiye’nin Jeopolitik Analizi

Turkey's Geopolitical Analysis

3

SBO5114

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

New Approaches in Teaching Social Studies

3

SBO5115

Sosyal Bilimler Eğitiminin Pedagojik Temelleri

Pedagogical Foundations of Social Sciences Education

3

SBO5117

Öğretmenlerde Sosyal Sorumluluk

Social Responsibility in Teachers

3

SBO5118

XVI-XVII. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi

XVI-XVII. Century Turkish Political History

3

SBO5120

Kartografya ve Harita Kullanımı

Cartography and Map Usage

3

SBO5127

Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme

Research on Social Studies Project Development

3

SBO5101

Bilimsel Yayın Yazımı

Scientific Manuscript Writing

3


 

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
 • Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
 • Prof. Dr. Meryem HAYIR KANAT
 • Doç. Dr. Şahin ORUÇ
 • Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
 • Doç. Dr. Genç Osman İLHAN
 • Doç. Dr. Mustafa İÇEN
 • Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Mehmet Umut AKBAKLA
 • Arş. Gör. Tuğçe CÖMERT

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

  Ad-Soyad

 E-posta

Telefon

Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ

msagdic@yildiz.edu.tr

02123835551

Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR

fozdemir@yildiz.edu.tr

02123835588

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbo.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.