Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Programın Amacı: Sosyal Bilimler Eğitim–Öğretim sürecine dâhil olacak uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

 DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SBT5100

Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi

 Literature Review on  Social Studies Education

Program Zorunlu

3

SBT5101

Bilimsel Yayın Yazımı

Scientific Manuscript Writing

Program Zorunlu

3

SBT5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

SBT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Scientific Research and Ethics

YÖK Zorunlu

2


 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBT5102

Coğrafya Alan İncelemeleri

Geographical Area Reviews

3

SBT5119

Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları

Qualitative Research Methods and Applications in Education

3

SBT5104

Eğitimde Çok Kültürlülük ve Eleştiriler

Multiculturalism and Critics in Education

3

SBT5105

Osmanlı Kültür ve Medeniyet

Ottoman Culture and Civilization

3

SBT5108

Sosyal Bilgilerin Felsefi ve Tarihi Temelleri

Philosophical and Historical Foundations of Social Studies

3

SBT5109

Sosyal Bilgiler Programında Türkiye Coğrafyası

Turkey Geography in Social Studies Curriculum

3

SBT5110

Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi

Concept Development and Teaching in Social Studies

3

SBT5111

Sosyal Bilgilerde Materyal Kullanımı ve Teknolojisi

Material Usage and Technology in Social Studies

3

SBT5112

Sosyal Bilgilerde Medya Okur Yazarlığının Geliştirilmesi

Development of Media Literacy in Social Studies

3

SBT5113

Türkiye’nin Jeopolitik Analizi

Turkey's Geopolitical Analysis

3

SBT5114

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

New Approaches in Teaching Social Studies

3

SBT5115

Sosyal Bilimler Eğitiminin Pedagojik Temelleri

Pedagogical Foundations of Social Sciences Education

3

SBT5117

Öğretmenlerde Sosyal Sorumluluk

Social Responsibility in Teachers

3

SBT5118

XVI-XVII. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi

XVI-XVII. Century Turkish Political History

3

SBT5120

Kartografya ve Harita Kullanımı

Cartography and Map Usage

3

SBT5127

Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme

Research on Social Studies Project Development

3

SBT5210

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Roman Kullanımı

Use of Comics in Social Studies Education

3


 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
 • Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
 • Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT
 • Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
 • Doç. Dr. Şahin ORUÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman İLHAN
 • Arş. Gör. Dr. Mustafa İÇEN
 • Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Mehmet Umut AKBAKLA

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

  Ad-Soyad

 E-posta

Telefon

  Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ

 msagdic@yildiz.edu.tr

0212 3835551

  Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR

 ozdemirfyh01@gmail.com

0212 3835598

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.