Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İnsan ve Toplu Bilimleri

Programın Amacı: Sosyoloji, giderek karmaşıklaşan çağdaş dünyayı tutarlı ve bütüncül bir şekilde anlamaya ve açıklamaya yarayacak bilimsel bir perspektifi sunabilecek başlıca disiplindir.

Program bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle sosyal bilimlerin metodolojisine ve problem alanlarına hakim, sosyolojik yöntemleri ve kavramları kullanarak toplumsal yapıları ve süreçleri anlama ve açıklama kabiliyetine sahip, eleştirel düşünebilen bilim insanı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları (tüm dersler İngilizce olarak açılan derslerden seçilmeli),
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı: 

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SOS5100

Modernliğin Sosyolojisi

The Sociology of Modernity

Program Zorunlu

3

SOS5106

Sosyal Teori ve Din

Social Theory and Religion

Program Zorunlu

3

SOS5108

Kültürel Kuram

Cultural Theory

Program Zorunlu

3

SOS5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

SOS5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

Kredisi

SOS5100

Modernliğin Sosyolojisi

The Sociology of Modernity

3

SOS5101

Postmodernliğin Sosyolojisi

The Sociology of Postmodernity

3

SOS5102

Sekülerleşme Sosyolojisi

The Sociology of Secularization

3

SOS5103

Etnisite ve Milliyetçilik

Ethnicity and Nationalism

3

SOS5104

Kentleşme ve Sosyal Politikalar

Urbanization and Social Policies

3

SOS5105

Siyasal Teori ve Toplum

Political Theory and Society

3

SOS5106

Sosyal Teori ve Din

Social Theory and Religion

3

SOS5107

Türk Modernliğinin Sosyolojisi

Sociology of Turkish Modernity

3

SOS5108

Kültürel Kuram

Cultural Theory

3

SOS5109

Müzik Sosyolojisi

Sociology of Music

3

SOS5110

Tarihsel Sosyoloji

Historical Sociology

3

SOS5111

Beden ve Beden Politikaları

Body and Body Politics

3

SOS5112

Bilgi Sosyolojisi

Sociology of Knowledge

3

SOS5113

Elitler Sosyolojisi

Sociology of Elites

3

SOS5114

Postmodern Medya

Postmodern Media

3

SOS5115

Sosyal Teori

Social Theory

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. Bedri GENCER
  • Doç. Dr. Onur Güneş AYAS
  • Doç. Dr. Betül DUMAN
  • Doç. Dr. Süleyman DOĞAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Şerif ESENDEMİR

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Abdurrahman NUR

abdurrahmannur@gmail.com

0212 383 4480

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://itb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.