Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Programın Amacı: Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nın hedefi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bütün nitelikleri bilgi, beceri ve karakter bakımından taşıyan; ülkesine, milletine, insani ve ahlaki değerlere kıymet veren, Türkçe Eğitimi alanındaki kazanımlarıyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yetkin, kendini geliştirmeyi alışkanlık hâline getirmiş, kültürlü ve toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsel çözümler üreten, alanında yetkin Türkçe eğitimi uzmanları yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

TEB5111

Türkçe Öğretiminde Edebi Türler

Literary Species in Turkish Teaching

Program Zorunlu

3

TEB5102

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Teaching Turkish to Foreigners

Program Zorunlu

3

TEB5000

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

TEB5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Scientific Ethic in Research Methods

YÖK Zorunlu

2

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

TEB5100

Anlama Teknikleri

Understanding Technics

3

TEB5103

İlköğretimde Metin Hazırlama

Text Preparation in Primary Education

3

TEB5104

Türkçe Öğretim Programları

Turkish Language Teaching Programs

3

TEB5114

Söylem Araştırmalarına Giriş

Introduction to Discourse Research

3

TEB5116

Metinbilimine Giriş

Introduction to Text Linguistics

3

TEB5112

Türkçe Öğretimi Kaynakça İncelemeleri

Turkish Teaching Methods

3

TEB5113

Türkçe Eğitiminin Problemleri ve Çıkış Yolları

The Problems and Solutions of Turkish Education

3

TEB5115

Türkçe Eğitiminde Bilimsel Araştırma Süreçlerine Giriş

Introduction to Scientific Research in Turkish Education

3

TEB5123

Türkçenin Ana Kaynaklarının Öğretimi

The Education of the Main Resources of Turkish

3

TEB5124

Türkçe Öğretiminde Metinbilimsel Uygulamalar

Textlinguistic Applications in Turkish Education

3

TEB5125

Akademik Yazma Becerileri

Academic Writing Skills

3

SBT6105

Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

Development and Measurement of Basic Language Skills

3

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ali Fuat ARICI
 • Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ
 • Prof. Dr. Bayram BAŞ
 • Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN
 • Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Talat AYTAN
 • Doç. Dr. Üyesi Neslihan KARAKUŞ
 • Doç. Dr. Üyesi Hayrullah KAHYA

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ

sallabas@gmail.com

0212 383 4862

Arş. Gör. Osman TURHAN

osmtrhn@gmail.com

0212 383 4889

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.