Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Programın Amacı: Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, temelde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere de açıktır. Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine alanlarında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu eğitimle gerek eski ve gerek yeni edebiyat alanlarında sadece Türkiye değil, dünya genelinde başarılı olacak mezunlar vermek ve mesleğimizi daha yükseğe çıkaracak meslektaşlarımızı yetiştirmek diğer bir amaçtır. Bununla bağlantılı olarak, disiplinlerarası çalışmalara ve ülke ya da uluslararası düzeyde Türkoloji bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirme ve bağlantılı olarak nitelikli çalışmaların artışını sağlama amaçlanmaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

TDE5215

Edebiyat Kuramları YL

Literary Theories Master

Program Zorunlu

3

TDE5221

Osmanlı Türkçesi Edebi Metin Çözümlemeleri

Ottoman Turkish Literary Text Analysis

Program Zorunlu

3

TDE5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

TDE5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethic

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

TDE5200

Halkbilimi Kuramları

Folklore Theories

3

TDE5201

Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları

Comparative Turkish Mythology and Epics

3

TDE5202

Edebiyat Akımları

Literary Movements

3

TDE5204

Şiirde Anlam ve Yorum

Meaning and Comment in Poetry

3

TDE5206

Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş

Introduction to Poetry in Old Turkish Literature

3

TDE5207

Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş

Introduction to Prose in Turkish Literature

3

TDE5208

Türk Edebiyatında Mesnevi Türü

Mesnevî Genre in Turkish Literature

3

TDE5209

Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi

Criticism of Modern Turkish Criticism

3

TDE5210

Çağdaş Türk Şiiri

Contemporary Turkish Poetry

3

TDE5211

Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm

Orientalism And Occidentalism in The New Turkish Novel

3

TDE5212

Eski Türk Edebiyatında Nazım

Poetry in Old Turkish Literature

3

TDE5213

Eski Türk Edebiyatında Nesir

Prose in Turkish Literature

3

TDE5214

Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler

Sources of Ottoman Turkish Literature

3

TDE5216

Türk Tiyatro Tarihi YL

History of Turkish Theatre Master

3

TDE5217

Türk Romanında Kadın

Women in Turkish Novels

3

TDE5299

Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler

Prose Works in Religious and Sufi Turkish Literature

3

TDE5220

Türk Halk Edebiyatının Kaynakları

Sources of Turkish Folk Literature

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Aynur KOÇAK
 • Prof. Dr. Nihayet ARSLAN
 • Doç. Dr. Öğretim Üyesi Didem ARDALI BÜYÜKARMAN
 • Doç. Dr. Meriç HARMANCI
 • Dr. Öğretim Üyesi Ali Emre ÖZYILDIRIM
 • Dr. Öğretim Üyesi Ali YILDIZ
 • Dr. Öğretim Üyesi İbrahim SONA
 • Arş. Gör. Dr. Alparslan OYMAK
 • Arş. Gör. Dr. Banu ÖZTÜRK
 • Arş. Gör. Esengül SAĞLAM CAN
 • Arş. Gör. Fatma Zehra UĞURCAN
 • Arş. Gör. Hicran YÜCEL

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Aynur KOÇAK

nurkocak@yildiz.edu.tr

02123834440

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://tde.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.