Türk Sanatları Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Sanatları Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Türk Sanatları Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı, uygulayacağı eğitim programıyla ülkemizde ihtiyaç duyulan vasıflı tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçeve içerisinde; Türk sanat ve tasarım alanlarına ilişkin her türlü özgün tasarım ve ürün tasarımı yer almaktadır. Öğrencilerimizin dünden bugünü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan Türk sanatı kültürüne hâkim, teknik ve tasarım bilgilerine sahip, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında bağlantılar kurabilecek bilgiye, sevgiye ve ufka sahip, özgün ve içerikli eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak kişiler olarak yetişmeleri programın temel ilkesidir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az beşi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı: 

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERS KODU

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

TÜRÜ

KREDİSİ

TST5100

Tasarım Atölyesi

Desıgn Workshop

Program Zorunlu

3

TST5102

Türk Sanatında Tasarım İlkeleri

The Design Elements On Turkish Art

Program Zorunlu

3

TST5104

Malzeme Ve Teknik Özellikler

Materials And Technıcal Specıfıcatıons

Program Zorunlu

3

TST5101

Gelenekselden Moderne Tasarım

The Desıgns From Tradıtıonal To Modern

Program Zorunlu

3

TST5103

Türk Mimarisi Restorasyon Ve Rölöve

Turkısh Architecture Restoration And Relievo

Program Zorunlu

3

TST5001

Seminer

Semınar

YÖK Zorunlu

2

TST5004

Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik

Research Methods And Scıentıfıc Ethıcs

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERS KODU

DERSİN TÜKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

TST5106

Yazma Kitap Sanatları

Manuscripts Arts

Program Seçmeli

3

TST5108

Tasarım İlkeleri Ve Renk Teorisi

Design Principles And Color Theory

Program Seçmeli

3

TST5110

Sanat Estetiği Ve Felsefesi

Aesthetics And Philosophy Of Art

Program Seçmeli

3

TST5112

Çağdaş Tasarım Ve İnovasyon

Contemporary Design And Innovation

Program Seçmeli

3

TST5105

Türk Mimarisinde Mekân Tasarımı

The Space Design In Turkish Architecture

Program Seçmeli

3

TST5107

Türk Minyatürlerinde İkonografi Ve Mitoloji

Iconography And Mythology In Turkish Miniatures

Program Seçmeli

3

TST5109

Osmanlıca Sanat Tarihi Metinleri

The Art Texts On Ottoman Turkish

Program Seçmeli

3

TST5111

Kültürlerarası Tasarım Kuramı Ve Eleştirisi

Intercultural Design Theory And Criticism

Program Seçmeli

3

TST5113

Tasarımda Sürdürülebilirlik

Sustainability In Design

Program Seçmeli

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU
 • Doç. Dr. Kader SÜRMELİ
 • Doç. Dr. Ahmet DOLUNAY
 • Doç. Dr. Gözde SAZAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şah MALTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KAHRAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Ertan TOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Muammer Fevzioğlu BOZKURT
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERUZUN ÖZEL
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

ilhanozkececi@gmail.com

0212 383 50 15

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU

mehmetnuhoglu77@hotmail.com

nuhzademehmet@gmail.com

0212 383 50 42