Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Programın Amacı: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı yurt dışında iki dilli olarak yetişen Türk çocuklarına Türkçe öğretimi alanındaki uzman ihtiyacını karşılamaktır. Bu yolla, iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi alanındaki bilgi birikimini artırmak, alanda üniversitelere bilim insanı yetiştirilmek, resmi ve özel kurum ve kuruluşların nitelikli uzman öğretmen ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı: Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmanın aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış, sözlü/poster çalışması yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,

c) Ulusal/uluslararası başarı ile bitirilmiş bir projede yer alması ya da projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması,

ç) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması.

Programdaki

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türü

Kredi

YTT5001

Seminer

Seminar

Yök Zorunlu

0

YTT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethic

Yök Zorunlu

2

YTT5108

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Education

Program Zorunlu

3

YTT5107

Göç ve Uyum Sorunları

Immigration and Adaptation Issues

Program Zorunlu

3

YTT5102

Dil Öğretim Yöntemleri

Language Teaching Methods.

Program Zorunlu

3

 

 

Seçmeli Dersler:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

YTT5100           

Dil Becerilerinin Öğretimi

Teaching Language Skills

3

YTT5103           

Dil Becerilerinin Ölçülmesi

Language Skills Assessment

3

YTT5105

Dil Eğitiminde Metin Uygulama

Use of Texts in Language Education

3

YTT5113

Dil ve Kültür   

Language and Culture

3

YTT5112

Genel Türk Tarihi ve Öğretimi        

Teaching of General Turkish History

3

YTT5114

Karakter ve Değer Eğitimi

Character and Value Education

3

YTT5110

Karşılaştırmalı Dilbilim          

Comparative Linguistics

3

YTT5116

Sosyal Pedogoji           

Social Pedagogy

3

YTT5117

Sosyal Psikoloji           

Social Psychology

3

YTT5104

Toplumdilbilim

Sociolinguistics

3

YTT5111

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi           

History of Turkish Culture and Civilization

3

YTT5101

Türkçe Dil Bilgisi           

Turkish Grammar

3

YTT5109

Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarımı           

Materials Preparation in Turkish Language Teaching.

3

YTT5115

Türkiye`nin Sosyo-Politik Durumu           

Socio-political Situation of Turkey

3

YTT5106

Kültürlerarası İletişim           

Intercultural Communication

3

 

 Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ali Fuat ARICI
 • Doç. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ
 • Doç. Dr. Bayram BAŞ
 • Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN
 • Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Talat AYTAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KARAKUŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah KAHYA

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

YTB tarafından Yurt Dışı Vatandaş Bursları kapsamında programa getirilen öğrencilerde Yabancı Dil ve ALES şartı aranmaz.


 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

afaturkey@hotmail.com

0212 383 4888

Arş. Gör. Osman TURHAN

osmtrhn@gmail.com

0212 383 4889

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.