Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Programın Amacı: Yabancılara Türkçe öğretimi alanı son yıllarda çok fazla önem kazanmıştır. Bazı siyasî, ekonomik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye olan ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır. İki dilli ve Türk soylu bireylerin Türkçe öğrenme ihtiyacı da Türkçenin öğretimi için gelen talepleri artırmaktadır. Artan talebi karşılayabilecek bilimsel birikim ve insan kaynağını sağlayabilmek açısından bu alandaki programların büyük önem taşıdığı muhakkaktır.

Bir ülkenin kendi dilini dünyada yaygın bir hâle getirmesi; kültürünü tanıtması, dilini zenginleştirmesi, ticarî ilişkilerde gelişme sağlaması, turist akışını fazlalaştırması, dolayısıyla tanınmışlığını arttırması ve sonuç olarak birçok menfaat sağlaması demektir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlama yolunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışabilecek öğretim elemanları, alanda bilimsel bilgi üretebilecek bilim insanları yetiştirebilmek sonuç olarak ülkemizin ve insanlığın menfaatine olarak sevgi dili Türkçeyi öğretebilmek amacıyla bölümümüz bünyesinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yüksek Lisans Programının açılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Program bünyesinde belirtilen ihtiyaçları karşılayacak uzmanların yetişmesi hedeflenmektedir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • yayın şartını sağlamaları,
 • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SBT5202

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi 1

Teaching Turkish as a Foreign Language 1 Program Zorunlu 3

SBT5207

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

Foreign Language Teaching Techniques

Program Zorunlu

3

SBT5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

2

SBT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBT5200

Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Turkish Teaching as an Online Foreign Language

3

SBT5201

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Learning and Teaching Processes

3

SBT5204

Yabancı Dil olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi

Teaching Turkish Listening and Speaking Skills as a Foreign Language

3

SBT5203

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi 2

Teaching Turkish as a Foreign Language 2

3

SBT5205

Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 1

Corpus and Teaching of Turkish 1

3

SBT5206

Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 2

Corpus and Teaching of Turkish 2

3

SBT5208

YTÖ’de Malzeme Hazırlama ve Geliştirme

Material Preparation and Development in TTF

3

SBT5209

Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi

Teaching Turkish Reading and Writing Skills as a Foreign Language

3

 

 Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ali Fuat ARICI
 • Doç. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ
 • Doç. Dr. Bayram BAŞ
 • Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN
 • Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Talat AYTAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KARAKUŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah KAHYA

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ

sallabas@gmail.com

0212 383 4862

Arş. Gör. Osman TURHAN

osmtrhn@gmail.com

0212 383 4889

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.