İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme

Programın Amacı: İşletme yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş, yönetişime önem veren yönetici ve girişimciler yetiştirirken, bankacılık sektöründen, reklamcılık, sağlık, bilişim, otomotiv, turizm sektörüne kadar üretim ve hizmet alanında faaliyet gösteren birçok farklı işletmede, pazarlama, satış, üretim, finans-muhasebe, yönetim organizasyon gibi alanlarda iş ve kariyer olanağı sağlamaktır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
 • dönem projesi dersi alarak dönem projelerini başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ISL5306

Modern İşletme Yönetimi

Modern Business Management

Program Zorunlu

3

ISL5307

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Strategic Marketing Management

Program Zorunlu

3

ISL5308

Örgütsel Davranış Teori Ve Uygulama

Organizational Behavior

Program Zorunlu

3

ISL5309

Finansal Muhasebe

Financial Accounting

Program Zorunlu

3

ISL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

 

ISL5002

Dönem Projesi

Term Project

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL5300

İleri Düzeyde Yönetim Muhasebesi

Management Accounting

3

ISL5301

Finansal Piyasalar ve Kurumlarda Güncel Konular

Current Issues on Financial Markets and Institutions

3

ISL5302

Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama

Electronic Commerce and Internet Marketing

3

ISL5303

İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri

Statistical Analysis Techniques for Management

3

ISL5304

Pazarlama Araştırması Teknikleri

Marketing Research Methods

3

ISL5310

İşletme Hukuku (İşletme Yönetimi)

Business Law (Business Management)

3

ISL5311

Entelektüel Sermaye Yönetimi

Management of Intellectual Capital

3

ISL5312

Finansal Karar Alma

Financial Decision Making

3

ISL5313

Üretim Yönetiminin Temelleri

Fundamentals of Production Management

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
 • Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Prof. Dr. Emel ESEN
 • Prof. Dr. Ceren ERDİN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ
 • Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA
 • Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayat AYAR ŞENTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

 

 

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

 •  

ALAN DIŞI

Alan içi bölüm kısıtlaması olmayıp bütün lisans bölümü mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü ve Yıldız Kampüsü 

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Emel ESEN

emeloz@yildiz.edu.tr

0212 383 67 20

Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN

aysed@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

mcaglar@yildiz.edu.tr

0212 383 67 25


Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://isl.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.