İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme

Programın Amacı: Bu programın amacı programı bitiren öğrencilerin aşağıda listelenen temel teorik bilgilere ve uygulamalı becerilere sahip olmasını sağlamaktır;

 • Kişisel ve kurumsal girişimcilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kurum içinde girişimcilik ve yenilikçilik ikliminin dinamiklerini ölçme ve iyileştirme tekniklerini kullanabilmek,
 • İş kurma, yatırım alternatifleri ve risk yönetimi konusunda bilgi ve fikir sahibi olmak,
 • Girişimcilik teorisi ile ilgili iktisat, finans ve yönetim teorileri ve temel kavramlara hâkim olmak,
 • Yaratıcı ve yenilikçi iş fikirleri geliştirme teknikleri hakkında farkındalık sahibi olmak ve ilgili uygulama süreçlerini yönetebilmek,
 • KOBI ve Büyük Ölçekli işletmelere yönelik temel işletmecilik konularına hâkim olarak orta ve üst düzey yöneticilik formasyonuna sahip olmak,
 • Büyüme yönetimi, kurumsallaşma, yönetişim ve markalaşma ile denetim konularında sistem oluşturulmasında aktif rol alabilecek donanıma sahip olmak,
 • Bilimsel (analitik ve bütünsel) düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 • Küresel ve ulusal kaynakları kullanabilecek stratejik düşünme yeteneğine, stratejik plan yapma ve stratejik yönetme becerisine sahip olmak.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ISL5400

Girişim Yolculuğu I

Journey of Entrepreneurship I

Program Zorunlu

3

ISL5405

Girişim Yolculuğu II

Journey of Entrepreneurship II

Program Zorunlu

3

ISL5401

Günümüz İşletmelerinin Yönetimi

Management of Today's Organizations

Program Zorunlu

3

ISL5407

Proje Yönetimi

Project Management

Program Zorunlu

3

ISL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

ISL5002

Dönem Projesi

Term Project

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL5402

İnsan Kaynakları Yönetimi

Human Resource Management

3

ISL5403

İşletme Ekonomisi

Business Economics

3

ISL5204

Stratejik Yönetim

Strategic Management

3

ISL5406

İnovasyon Yönetimi

Innovation Management

3

ISL5309

Finansal Muhasebe

Financial Accounting

3

ISL5408

Risk Sermayesi ve Büyüme Finansmanı

Risk Capital and Financing of Growth

3

ISL5409

Uluslararası Pazarlama

International Marketing

3

ISL5404

Araştırma Yöntemleri

Research Methods

3

 

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
 • Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Prof. Dr. Emel ESEN
 • Prof. Dr. Ceren ERDİN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ
 • Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA
 • Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayat AYAR ŞENTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

-

ALAN DIŞI

Alan içi bölüm kısıtlaması olmayıp bütün lisans bölümü mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Emel ESEN

emeloz@yildiz.edu.tr

0212 383 67 20

Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN

aysed@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

mcaglar@yildiz.edu.tr

0212 383 67 25Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://isl.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.