İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme

Programın Amacı: İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı, temel İK fonksiyonları olarak bilinen insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, ücret ve teşvik sistemleri, kariyer yönetimi gibi konularda uzmanlaşma sağlamak, dünya ve Türkiye’deki güncel gelişmeleri araştıran, inceleyen, İK’nın stratejik rolünü, rekabet avantajı elde etmede kullanabilen, yeniliklere açık İK uzmanı ve yöneticileri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

2

ISL5501

Yönetim ve Organizasyonun Temelleri

Fundamentals of Management and Organization

3

ISL5502

İnsan Kaynakları Yönetiminin Davranışsal Boyutu

Behavioral Dimension of HRM

3

ISL5503

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Strategic Human Resources Management

3

ISL5506

Yenilikçi İK Yönetimi ve Dünya’da İK Trendleri

Innovative HR Management and World HR Trends

3

ISL5507

İnsan Kaynakları Fonksiyonları-1

Human Resources Functions-1

3

ISL5219

İşveren Markası

Employer Brand

3

ISL5509

Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi

Digital Human Resources Management

3

ISL5510

Çalışan İlişkileri ve İş Hukuku

Employee Relations and Labor Law

3

ISL5513

İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin Muhasebe ve Finans

Accounting and Finance for Human Resources Managers

3

ISL5514

İnsan Kaynaklarında Eğitim ve Geliştirme

Training and Development of HR

3

ISL5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
 • Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Prof. Dr. Emel ESEN
 • Prof. Dr. Ceren ERDİN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ
 • Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA
 • Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayat AYAR ŞENTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Emel ESEN

emeloz@yildiz.edu.tr

0212 383 67 20

Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN

aysed@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

mcaglar@yildiz.edu.tr

0212 383 67 25


 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://isl.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.