Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı: Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Scientific Ethic in Research Methods

2

EGT5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT 5105

Çağdaş Eğitim Felsefesi

Modern Educational Philosophy

3

EGT 5115

Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Curricula

3

EGT 5104

Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri

Healthy Human Relations in the Family and Society

3

EGT 5108

İleri İstatistik ve Uygulamaları

Advanced Statistics and Its Applications

3

EGT 5120

Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri

Turkish Educators in Modernization Period

3

EGT 5107

Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi

Measurement Tools in Education and Their Development

3

EGT 5118

Eğitim KuramIarı

Educational Theories

3

EGT 5106

Düşünme ve Problem Çözme Süreci

Thinking and Problem Solving Process

3

EGT 5121

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Scientific Research Method and Techniques

3

EGT 5111

Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemeIIeri

History of Education and Its Social Foundations

3

EGT 5116

Öğretim Süreçleri ve Eğilimler

Instruction Processes and Aptitudes

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Mehmet GÜROL
 • Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
 • Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN
 • Prof. Dr. Nadir ÇELİKÖZ
 • Doç. Dr. Banu YÜCEL TOY
 • Doç. Dr. Sertel ALTUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALCl
 • Dr. Öğr. Üyesi Bünvamin BAVLI
 • Dr. Öğr. Üyesi Davut HOTAMAN
 • Arş. Gör. Büşra TOMBAK
 • Arş. Gör Esra KERİMOĞLU

 

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

Eğitim Fakültesi mezunu ve/veya Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olanlar alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü ve Yıldız Kampüsü

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Büşra TOMBAK        

busra.tombak@gmail.com        

0212 383 55 88

Arş. Gör Esra KERİMOĞLU

esra_kerimoglu@hotmail.com 0212 383 55 69

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.