Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İktisat

Programın Amacı: Modern Parasal İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında Türkiye ve Küresel Dünya ekonomisindeki iktisadi ve finansal gelişmeleri, sorunları, kavrama, çözümleme, çözüme yönelik politika seçeneklerini değerlendirebilme ve somut öneriler geliştirebilme yetisine sahip profesyonel iktisatçıların yetiştirilmesi ve programı tamamlayanların örnek olaylar yardımıyla modern analiz ve tekniklerle donatılmaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle Program, başta iktisat, bankacılık, finans, mühendislik alanları olmak üzere hemen her sektörde finansal ekonomi formasyonuna ihtiyaç duyan yöneticiler ya da yönetici adaylarına yöneliktir.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

IKT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

2

IKT5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

IKT5300

Kamu Mali Analizi

Economics of Public Sector

3

IKT5301

Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Analizi

Globalization, European Union and Turkish Economy

3

IKT5302

Rekabet ve Regülasyon

Competition and Regulation

3

IKT5303

Finansal Ekonometri

Financial Econometrics

3

IKT5304

Finansal Risk Analizi

Financial Risk Analysis

3

IKT5305

Finansal Piyasalar

Financial Markets

3

IKT5306

Finansal Ekonomi

Financial Economics

3

IKT5307

Para ve Banka

Money and Banking

3

IKT5308

Mikroiktisat

Microeconomics

3

IKT5309

Açık Ekonomi Makroiktisadı

Open Economy Macroeconomics

3

IKT5310

Kantitatif Teknikler

Quantitative Techniques

3

IKT5311

Uluslararası Ticaret ve Finans

International Trade and Finance

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ensar YILMAZ
 • Prof. Dr. Ercan EREN
 • Prof. Dr. Feride GÖNEL
 • Prof. Dr. Gülsün YAY
 • Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
 • Prof. Dr. Melike E. BİLDİRİCİ
 • Prof. Dr. Meral UZUNÖZ
 • Prof. Dr. Murat DONDURAN
 • Prof. Dr. Nevin COŞAR
 • Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK
 • Doç. Dr. Asuman OKTAYER
 • Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
 • Doç. Dr. Kasım EREN
 • Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜNVEREN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA MASALA
 • Dr. Öğr. Üyesi Seçkin SUNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuna DİNÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ağan KARADUMAN

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

İktisat ve/veya Ekonomi Lisans programlarından mezun olan öğrenciler alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Yıldız Kampüsü, Beşiktaş

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI

iktblm@yildiz.edu.tr

0212 383 67 12

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://ikt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.