Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı;

 • Yüksek lisans eğitimi ihtiyacını karşılamak,
 • Öğrencilere PDR alanı ile ilgili, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve araştırma becerileri kazandırmak,
 • Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri, güvenlik ve adalet kurumları gibi çeşitli kurumlar içindeki bireylerin sağlıklı gelişmeleri ve sorunlarıyla başa çıkabilmeleri için yardımcı olacak “uzman psikolojik danışman” yetiştirmek,
 • Okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde eğitim kurumlarına “uzman psikolojik danışman” yetiştirmek,
 • Ülkemizde ihtiyaç duyulan “uzman psikolojik danışman” açığının kapanmasına katkıda bulunmak,
 • Yapılacak bilimsel araştırma ve projelerle PDR alanına ve toplumsal problemlerin çözümüne ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaktır.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Programdaki  

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

PDR5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Scientific Ethic in Research Methods

2

PDR5002

Dönem Projesi

Term Project

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

PDR 5201

Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Giriş

Introduction to Counseling and Guidance

3

PDR 5202

Psikolojiye Giriş

Introduction to Psychology

3

PDR 5203

Gelişim Psikolojisi

Developmental Psychology 

3

PDR 5204

Bireyi Tanıma Teknikleri

Individual Identification Techniques

3

PDR 5102

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

Contemporary Psychological Counselling Theories

3

PDR 5205

Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Principles And Techniques Of  Group Counselling

3

PDR 5206

Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Problemleri

Personality Development And Adaptation Problems

3

PDR 5207

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı

Career Counseling

3

PDR 5101

Psikolojik Testler

Psychological Tests

3

PDR 5208

Terapötik İletişim

Therapeutic Communication

3

PDR 5103

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Principles And Techniques Of  Counselling

3

PDR 5106

Araştırma Teknikleri

Research Methods And Techniques

3

PDR 5209

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Seminar On Counselling  And Guidance

3

PDR 5210

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Ethical And Legal Issues İn Psychological Counselling

3

PDR 6107

Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Marriage And Family Counseling

3

PDR 5211

Sosyal Beceriler

Social Skills

3

PDR 5108

Psikopatoloji

Psychopathology

3

PDR 5212

Pozitif Psikoloji

Positive Psychology

3

PDR 5213

Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma

School Base Preventive Counselling

3

PDR 5214

Pozitif Psikoterapi

Positive Psychotherapy

3

PDR 5215

Çocuk Ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları

Child And Adolescent Psychopathology

3

PDR 5216

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Program Geliştirme

Program Development in Counseling and Guidance

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. M. Engin Deniz
 • Prof. Dr. Fulya Yüksel Şahin
 • Doç. Dr. Ali Eryılmaz
 • Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çiftçi Arıdağ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ş. Gonca Zeren
 • Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 

ALAN İÇİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans mezunlarını kapsamaktadır.

ALAN DIŞI

Psikoloji Lisans Mezunları ile Kamu ve Özel Okullarda psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak görev yapmakta olduklarını belgeleyenler alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü ve Yıldız Kampüsü

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve Erus

smerve@yildiz.edu.tr

0212 383 55 78 

Arş. Gör. Ceren Bektaş

cebektas@yildiz.edu.tr 0212 383 48 25

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.