Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Programın Amacı: Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı sosyal bilgiler eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmelere açık uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Programdaki Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBT5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Scientific Research and Ethics

2

SBT5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBT5100

Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi

Literature Review on Social Studies Education

3

SBT5102

Değerler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

New Approaches to Value Education

3

SBT5102

Coğrafya Alan İncelemeleri

Geographical Area Reviews

3

SBT5104

Eğitimde Çok Kültürlülük ve Eleştiriler

Multiculturalism and Criticism in Education

3

SBT5105

Osmanlı Kültür ve Medeniyet

Ottoman Culture and Civilization

3

SBT5109

Sosyal Bilgiler Programında Türkiye Coğrafyası

Turkey Geography in Social Studies Curriculum

3

SBT5110

Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretim

Concept Development and Teaching in Social Studies

3

SBT5118

XVI-XVII. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi

XVI-XVII. Century Turkish Political History

3

SBT5119

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları

Research Methods and Applications in Education

3

SBT5122

Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi

Social Studies Education in Middle School

3

SBT5127

Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme

Research on Social Studies Project Development

3

 

Akademik Kadro:

 • Doç. Dr. Şahin ORUÇ
 • Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT
 • Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
 • Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
 • Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman İLHAN
 • Arş. Gör. Dr. Mustafa İÇEN
 • Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Mehmet Umut AKBAKLA

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

Eğitim Fakülteleri, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Mezunu olmak

ALAN DIŞI

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde 4 yıllık lisans mezunu olmak (bunların dışındaki mezuniyetlerde Anabilim dalı kararıyla başvuru yapılabilir)

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Mustafa ŞEKER

mseker@yildiz.edu.tr

0505 259 74 27

Dr. Mustafa İÇEN

micen@yildiz.edu.tr

0212 383 5587

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.