Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Programın Amacı: Türkçe Eğitiminde alan bilgisine hakim olmak, alanda yapılmış araştırmalarla ilgili temel özellikleri kavrayabilmek ve yapılacak araştırmaların altyapısını kurabilmektir.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

TEB5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Scientific Research and Ethics

2

TEB5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

 

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

TEB5100

Anlama Teknikleri

Understanding Technics

3

TEB5101

Anadil Öğretiminde Çocuk Edebiyatı

Children Literature on Teaching Mother Tongue

3

TEB5102

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Teaching Turkish to Foreigners

3

TEB5103

İlköğretimde Metin Hazırlama

Text Preparation in Primary Education

3

TEB5104

Türkçe Öğretim Programları

Turkish Teaching Programs

3

TEB5106

Anlatma Teknikleri

Narrative Techniques

3

TEB5111

Türkçe Öğretiminde Edebi Türler

Literary Species in Turkish Teaching

3

TEB5112

Türkçe Öğretiminde Kaynakça İncelemeleri

Turkish Teaching Methods

3

TEB5113

Türkçe Eğitiminin Problemleri ve Çıkış Yolları

The Problems and Solutions of Turkish Education

3

TEB5117

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eleştirisi

Criticism of Child and Youth Literature

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ali Fuat ARICI
 • Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ
 • Prof. Dr. Bayram BAŞ
 • Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN
 • Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Talat AYTAN
 • Doç. Dr. Üyesi Neslihan KARAKUŞ
 • Doç. Dr. Üyesi Hayrullah KAHYA

 

 

 

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

Herhangi bir lisans programından mezun olanlar alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Alan dışı alımı yoktur.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

afaturkey@hotmail.com

0212 383 4888

Arş. Gör. Nil UCUZSATAR

nilucz@yildiz.edu.tr

0212 383 4857

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.