Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Programın Amacı: Yabancılara Türkçe Eğitiminde alan bilgisine hakim olmak, alanda yapılmış araştırmalarla ilgili temel özellikleri kavrayabilmek ve yapılacak araştırmaların altyapısını kurabilmektir.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

 • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
 • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
 • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

2

SBT5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

 

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SBT5200

Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Turkish Teaching as an Online Foreign Language

3

SBT5201

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Learning and Teaching Processes

3

SBT5202

Yabancı Dil olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi 1

Teaching Turkish as a Foreign Language 1

3

SBT5203

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi 2

Teaching Turkish as a Foreign Language 2

3

SBT5204

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi

Teaching Turkish Listening and Speaking Skills as a Foreign Language

3

SBT5205

Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 1

Corpus and Teaching of Turkish 1

3

SBT5206

Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi II

Corpus and Teaching of Turkish II

3

SBT5207

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

Foreign Language Teaching Techniques

3

SBT5208

YTÖ’de Malzeme Hazırlama ve Geliştirme

Material Preparation and Development in TTF

3

SBT5209

Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi

Teaching Turkish Reading and Writing Skills as a Foreign Language

3

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Ali Fuat ARICI
 • Doç. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ
 • Doç. Dr. Bayram BAŞ
 • Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN
 • Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN
 • Doç. Dr. Talat AYTAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KARAKUŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah KAHYA

 

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

Herhangi bir lisans programından mezun olanlar alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Alan dışı alımı yoktur.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

afaturkey@hotmail.com

0212 383 4888

Arş. Gör. Nil Ucuzsatar

nilucz@yildiz.edu.tr

0212 383 4857

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://sbt.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.