Anabilim Dallarına Göre Programlar

Doktora Programları

Ana Bilim/Sanat Dalı

Program

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İktisat

 

İktisat

İktisat (İngilizce)

İşletme

İşletme Yönetimi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

Felsefe

Kültürel Çalışmalar

Sanat ve Tasarım

 

 

Müzik ve Sahne Sanatları

Sanat ve Tasarım

Sanatta Yeterlik

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

Ana Bilim/Sanat Dalı

Program

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Fransızca Mütercim Tercümanlık

Eğitim Bilimleri

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Yönetimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İktisat

 

İktisat

İktisat (İngilizce)

İşletme

 

 

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim

İşletme Yönetimi

 

 

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

Felsefe

İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce)

Sosyoloji

Tarih

 

 

 

Sanat ve Tasarım

 

 

 

İnteraktif Medya Tasarımı

Müzecilik

Müzik ve Sahne Sanatları

Sanat ve Tasarım

Türk Sanatları Tasarımı

Türk Sanatları Tasarımı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Temel Eğitim

 

Okul Öncesi Eğitimi

Sınıf Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Eski Türk Dili

Türk Edebiyatı

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 

Yabancı Diller Eğitimi

Yabancı Diller (İngilizce) Eğitimi

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Ana Bilim/Sanat Dalı

Program

Eğitim Bilimleri

 

 

Eğitim Yönetimi

Eğitim Programları ve Öğretim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İktisat

Modern  Parasal İktisat

İşletme

 

 

İşletme Yönetimi

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim

Temel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi       

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yabancı Diller Eğitimi

Yabancı Diller (İngilizce) Eğitimi