Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Eğitim Yönetimi Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı:  Eğitim Yönetimi Doktora Programıyla; Eğitim yönetimi alanında müfettiş, yönetici, eğitim uzmanı ve araştırmacıların kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve alandaki bilimsel bilgiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Programın temel amacı eğitim yönetimi alanında öğretim elemanı, araştırmacı ve üst düzey yönetici yetiştirilmesidir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

 

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

 

 

Programda yer alan zorunlu dersler

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

 

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

EGT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

 

YÖK Zorunlu

0

EGT6297

Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri

Theoretical Foundation of Educational Management

Program Zorunlu

3

EGT6220

Stratejik Planlama

Strategic Planning

Program Zorunlu

3

 

 

 

Programda yer alan seçmeli dersler

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT6213

İleri Araştırma Yöntemleri

Advanced Research Methods

3

EGT6216

Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları Analizi

Comparative Educational Policy Analysis

3

EGT6222

Ulusal Eğitim Politikaları Analizi

National Educational Policy Analysis

3

EGT6211

Eğitimde Liderlik

Educational Leadership

3

EGT6205

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Current Issues in Education

3

EGT6214

İleri Eğitim İstatistiği

Advanced Educational Statistics

3

EGT6217

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Comparative Educational Administration

3

EGT6212

Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri

Social and Cultural Foundation of Education

3

EGT6210

Eğitimde Lider -Yönetici Uygulamaları

Leader-Manager Pratictices in Education

3

EGT6208

Eğitimde Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

Current Educational Leadership Practices

3

EGT6209

Eğitimde Etik

Educational Ethics

3

EGT6221

Toplumsal Kalkınma Ve Eğitim

Social Development and Education

3

EGT6224

Yönetimin Hukuki Temelleri

Juristic Foundation of Management

3

EGT6202

Eğitim Denetimine Çağdaş Yaklaşımlar

Current Issues in Educational Inspection

3

EGT6206

Eğitim Yönetiminin Felsefi Temelleri

Philosophical Foundation of Education Administration

3

EGT6201

Demokratik Eğitim Yaklaşımları

Democratic Education Approaches

3

EGT6215

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Human Resources Development

3

EGT6218

Okul Yönetimi

School Management

3

EGT6204

Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi

Conflict Management in Educational Organizations

3

EGT6203

Eğitim Finansmanı

Educational Finance

3

EGT6223

Yönetim Felsefeleri

Philosophy of Management

3

EGT6200

Çağdaş Sosyal Teori Ve Eğitim

Contemporary Social Theory and Education

3

EGT6219

Sosyal Ağ Analizi

Social Network Analysis

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Aydın BALYER
 • Doç. Dr. Erkan TABANCALI
 • Doç. Dr. Emre ER
 • Dr. Öğr. Üyesi Mithat KORUMAZ
 • Arş. Gör. İrem DEMİR ARICI

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. İrem DEMİR ARICI

ytu.eyd@gmail.com

0212 383 48 63

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.