Tezli Yüksek Lisans Programları

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

Eski Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 

 

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

 

İnteraktif Medya Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Müzik ve Sahne Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Türk Sanatları Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı