Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Programın Amacı: Bu programın amacı, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi alanında bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleki etik kurallarını bilen ve uygulayan, alanındaki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir

Programın Dili: İngilizce

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı: 

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ING5100

İngilizce Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Current Approaches in ELT

Program Zorunlu

3

ING5204

Yabancı Dil Eğitiminde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

Quantitative and Qualitative Research Methods in Foreign Language Education

Program Zorunlu

3

ING5203

İkinci Dil Edinimi

Second Language Acquisition

Program Zorunlu

3

ING5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

ING5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ING5101

Yabancı Dil Becerilerinin Öğretimi

Teaching Language Skills

3

ING5103

İngiliz Dili Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Değerlendirme

Materials Evaluation and Development in ELT

3

ING5104

Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilim Kuramları

Linguistics for ELT

3

ING5105

Avrupa Dil Politikaları

European Language Policies

3

ING5202

Yabancı Dil Öğretim Programları Geliştirme ve Değerlendirme

Development and Evaluation of Foreign Language Education Programs

3

ING5102

Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

ICT in Language Teaching

3

ING5200

İkinci Dil Ediniminde Psikodilbilim

Psycholinguistics in Second Language Acquisition

3

ING5111

İkinci Dil Ediniminde Toplumdilbilim

Sociolinguistics in Second Language Acquisition

3

ING5201

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Testing and Evaluation in ELT

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. H. Gülru Yüksel
  • Doç. Dr. Suzan Kavanoz
  • Dr. Öğr. Üyesi Semin Kazazoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Burcu Varol

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. H. Gülru Yüksel, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.

hayuksel@yildiz.edu.tr

gulruyuksel2002@gmail.com

0212 383 48 61

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://yde.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.