Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Programın Amacı: Bu programın amacı, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi alanında bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleki etik kurallarını bilen ve uygulayan, alanındaki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Dili: İngilizce

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
  • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
  • ve dönem projesi dersi alması ve başarı ile bitirmesi gerekir.

Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı için normal süre en az 2 (iki) yarıyıl olup, en fazla 3 (üç) yarıyıldır. Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ING5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

2

 

Dönem Projesi

Term Project

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ING5110

Dil Edinimi

Language Acquisition

3

ING5107

Dil Becerilerinin Öğretimi

Teaching Language Skills

3

ING5108

İlköğretim Düzeyinde İngilizce Öğretimi

Teaching English in Mainstream Classes

3

ING5109

İngilizce Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

ICT in Language Teaching

3

ING5106

İngilizce Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

ELT Methodology

3

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. H. Gülru Yüksel
  • Doç. Dr. Suzan Kavanoz
  • Doç. Dr. Ahmet Başal
  • Dr. Öğr. Üyesi Semin Kazazoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Burcu Varol

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES şartı aranmamaktadır. Programa başvuru için minimum dil puanı şartı YÖKDİL-YDS (İNGİLİZCE)=85’tir.

ALAN İÇİ

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi Lisans programlarından mezun olan öğrenciler alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar alan dışı sayılır.

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Suzan Kavanoz

shatip@yildiz.edu.tr

0212 383 55 66

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://yde.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.