2022-2023 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına Geçiş Başvuruları Başlamıştır

2022-2023 güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için açılmış olan kontenjanlar için tıklayınız.

 

Başvurmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki belgeler ile en geç 01 Eylül 2022 tarihine kadar Anabilim dalına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Tezsiz programlardan tezli programlara geçiş ile ilgili detaylı bilgi duyurunun altında verilen Senato Esası Md. 13'de yer almaktadır.

 

Gerekli Belgeler:

Dilekçe (Bu linkten indirerek doldurun lütfen.)

- ALES belgesi

- Lisans not döküm belgesi (transcript)

 

 

İlgili Senato Esası Maddesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans veya Bütünleşik Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı adlı programın mevcut olması durumunda, başvurulacak dönemin tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili programa geçiş talebinde bulunabilirler. İlgili programlara yapılacak geçişler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenen kontenjan sayısı ile sınırlıdır. Başvurular anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye iletilir ve ilgili EYK tarafından karar verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına geçiş başvuruları, ilan edilmiş olan lisansüstü başvuru takvimine uygun olarak yapılır.

(3) Başvuruların değerlendirilmesinde, başarı sıralaması ALES puanının %70’i ve lisans AGNO’sunun %30’u dikkate alınarak belirlenir.

(4) Geçişi kabul edilen öğrenci en geç 6 (altı) ay içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurarak, tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerini saydırma talebinde bulunabilir. Ders saydırma işlemi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, geçiş yapılan programın Madde 17’ de yer alan ders yükü tamamlama kurallarını sağlamak zorundadır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında geçirilen süreler, tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programındaki sürelere dâhil edilir.