2022-2023 Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Başvuruları (GÜNCEL)

Ders yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencilerinin en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başarısız sayılacaklardır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

 

2022-2023 Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınav Takvimi

Tarihler İşlem
07 Ekim 2022 Cuma Doktora yeterlik sınavı başvuruları başlangıcı (GSIS Üzerinden yapılacaktır.)
14 Ekim 2022 Cuma Doktora Yeterlik Sınavı Başvuruları (SON) 16:00
31 Ekim 2022 Pazartesi Doktora yeterlik sınavına girecek öğrencilerin yeterlik sınav tarihleri ve jürilerinin belirlenerek Enstitüye iletilmesi için son tarih
21 Kasım - 02 Aralık 2022 Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavları

 

Yeterlik Sınavına Girme Koşulları

 1. Zorunlu ders yükünü tamamlamış olmak;
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla,
  • en az 7 ders (minimum sayıda program zorunlu dersler dahil),
  • ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olmak.
 2. En az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlamak.

Detaylı ders yükümlükleri için tıklayınız.

 

Yeterlik Sınavı Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 07-14 Ekim 2022 

OBS Sistemine geçiş süreci sebebiyle 2022-2023 Güz Dönemi Doktora Yeterlik başvuruları GSIS (gsis.yildiz.edu.tr GSIS → Sol Menü → Yeterlilik → Doktora Yeterlilik Kayıt) sistemi üzerinden öğrenci tarafından yapılacaktır.          

Senato Esasları Madde 17’ye göre ders yükümlülüğünü tamamlamış ancak GSIS sistemine başvuruda hata alan öğrenciler var ise lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe adresine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak mesaj kategorisinde yer alan “Doktora Yeterlik Sorun Bildirme” mesaj kategorisine mesaj göndererek durumlarının incelenmesini sağlayabilirler.

Yeterlik başvurusu yapacak öğrenciler AYRICA ders kayıt döneminde “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini danışmanları için açılan grubu baz alarak seçmelidirler. Bu dersleri seçmeyen öğrenci yeterlik sınavına giremez.

Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaklardır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

 
 

Sınav Tarihleri ve Süreç

YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları MADDE 30 (21.06.2022 tarihli Senato Esasları) gereğince doktora yeterlik süreçleri işletilecektir:

 • Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.
 • Yeterlik Yazılı Sınavı: Tek aşama yapılacak olup anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar
 • Yeterlik yazılı sınavından en az 70/100 puan alınmalıdır.
 • Yeterlik yazılı sınavdan başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez.
 • Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.
 • Başarılı olunabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav aritmetik ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

 

2022-2023 güz yarıyılı yeterlik yazılı ve sözlü sınavları (21 Kasım - 02 Aralık 2022tarihleri arasında her öğrenci için ayrı olacak şekilde iki farklı oturumda yapılacaktır. Ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir.   

İlgili tarih aralığında sınav tarihlerinin belirlenmesi ve sınavların yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, tüm süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Sınav jürisi YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesince “en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi” olacak şekilde 31 Ekim 2022 tarihine kadar “FR-1610-SBE Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu” ile enstitüye gönderilmek üzere anabilim dalına teslim edilmelidir. Belirlenen jüri yazılı ve sözlü sınavlarını icra edecektir.

Sınavların icrası ilgili ana bilim/sanat dalı sorumluluğunda olup, yer ve saat bilgisi ile sınavın nasıl yapılacağına dair detaylar ana bilim/sanat dalı tarafından paylaşılacaktır.    

Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının sonucu "FR-1611-SBE Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı Formu" ve "FR-1612-SBE Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı ve Genel Değerlendirme Formu" ile üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalına enstitüye gönderilmek üzere teslim edilir. 

 

Usûl ve Esaslar 

Yeterlik Sınavı YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri ve YTÜ Lisansüstü Senato Esasları Md 30 uyarınca gerçekleştirilir. Güncel Senato Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.