2024-2025 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarımıza Başvurular Hakkında

 • Enstitümüz 2024-2025 Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvuruları (yatay geçiş dahil) 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacak olup 27 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru koşulları, kontenjanlar ve detaylı bilgi için Tıklayınız.
 • Başvuruların Enstitümüz tarafından onaylanması başvuru takvimi içerisinde yapılacaktır. Başvurunuz Enstitümüz tarafından onaylandıktan sonra başvuru üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi ve tercih sıranızı netleştirmeden başvurunuzu tamamlamayınız. 

NOT 1: Lisansüstü programlara başvuru yapmış olan adaylarımızdan son başvuru tarihine kadar YÖK sisteminde mezun görünmeyenlerin başvuruları reddedilecektir. Mezuniyeti hak etmiş olup son başvuru tarihine kadar Üniversitesi tarafından YÖK sistemine mezuniyeti henüz işlenmeyen adaylarımızın; mezun olduklarına dair kesin ifade yer alan Üniversitesine ait resmi yazıyı son başvuru tarihine kadar Enstitümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Resmi yazı elektronik doğrulanabilir veya ıslak imza ve mühürlü olması gerekmektedir.) 

NOT 2: 04.07.2023 tarihli Senato kararı gereğince; Üniversitemiz lisans programlarında mezuniyet aşamasında olan ancak lisansüstü programlarına başvuru sırasında stajını tamamlamayan öğrencilerin, lisansüstü programlara başvuru yapabilmelerine ve kayıt hakkı kazanmaları durumunda lisans mezuniyetlerin ilgili yılın eğitim öğretim dönemi başlangıcına kadar tamamlanması şartı ile kayıtlarının yapılabilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu durumda olan adayların başvuru yaptıktan sonra ayrıca başvuru son tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen gelerek dilekçe (dilekçeye ek olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ders yükünün tamamlandığı ve stajın eksik olduğunu gösteren yazı) vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları reddedilecektir. Bu kapsamda başvuru son tarihine kadar dilekçe verip başvuruları kabul edilecek öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları durumunda 30.09.2024 tarihine kadar staj tamamlamış ve mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

NOT 3: Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı lisansüstü programlarına başvuracak adaylar için: Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı lisansüstü programlarına başvuracak adayların "Aday Tanıtım Dosyası İçin Kılavuz"da açıklanan, başvurdukları programın dosya içeriğine göre hazırlayacakları dosyalarını obs başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Dosyada her bir lisansüstü programı için dosya içeriği ayrı ayrı yer almaktadır. Başvurdukları programın dosya içeriğine göre "Aday Tanıtım Dosyası" yüklemeyen adayların lisansüstü başvuruları geçersiz sayılacaktır.  Aday Tanıtım Dosyası Kılavuzu için tıklayınız.

 • ALES ve ÖSYM tarafından ALES'e eşdeğer kabul edilen GRE sınavı geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. Enstitümüzde kullanılmakta olan ALES-GRE Not Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız.
 • Yabancı uyruklu adayların eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara başvurabilmeleri için Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin TÖMER/Dil merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınmış C1 seviyesinde TÖMER sertifikalarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. TÖMER sertifikalarının geçerlik süresi 2 yıldır. Ancak, Türkiye’de bulunan üniversitelerin eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarından lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olan yabancı uyruklu adaylar, TÖMER C1 sertifikasından muaftır. Bu durumda olan uluslararası adayların TÖMER C1 sertifikası yerine e-devlet mezuniyet belgelerini ekleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
 • Yüksek lisans programlarına en fazla 2 tercih yapılabilir. Doktora programlarına ise en fazla 1 tercih yapılabilir. Yapılan tercihlerde tercih sıralaması önemli olup kaydolunmak istenilen öncelikli program ilk tercihte yer almalıdır!
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza başvuru ve kayıtlarda ALES ve Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır. Başarı sıralaması Lisans AGNO'suna göre yapılacaktır. Giriş sınavı (yazılı ya da sözlü) yapılmayacaktır.
 • YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Gereğince öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır.

OBS SİSTEMİNDE YER ALAN BAŞVURU MODÜLÜ İSİMLERİ

1) SBE T.C. Vatandaşı Lisansüstü Başvuruları-2024-2025 Güz Dönemi

Açıklama: Bu modüle sadece T.C. vatandaşı adaylarımızın başvurmaları gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora: Giriş sınavı yapılacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans: Giriş sınavı yapılmayacaktır.

 

2) SBE Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvuruları-2024-2025 Güz Dönemi

Açıklama: Bu modüle sadece Yabancı Uyruklu adaylarımızın başvurmaları gerekmektedir.

Giriş sınavı yapılacaktır.

 

3) SBE Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru 2024-2025 Güz Dönemi

Açıklama: Bu modüle hem YTÜ hem de diğer Üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilirler. (Yatay geçiş şartları Senato Esasları Madde 12 için Tıklayınız.)

Giriş sınavı yapılacaktır.

 

4) 2023-2024 Bahar Dönemi YTÜ Yüksek Lisans Mezunlar için 2024-2025 Güz Dönemi Doktora Başvurusu

Açıklama: 2024 2025 Güz son başvuru tarihinden sonra sadece YTÜ yüksek lisans mezunu olanlar başvuru yapabilir.

Giriş sınavı yapılmayacaktır.

 

5) SBE - İstanbul'da Görev Yapan MEBBİS Belgesi Olan Öğretmen Başvuruları-2024-2025 Güz Dönemi  (21 Kasım 2022 Tarihli Üniversitemiz İle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim İşbirliği Protokolü)

Açıklama: Bu modüle sadece İstanbul’da görev yapan MEBBİS Belgesi olan öğretmenler başvurabilir.

Giriş sınavı yapılacaktır.

 

OBS DIŞINDA ALINACAK BAŞVURULAR

1.     Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Kabul Mektubu Almış Olan Yabancı Uyruklu Adaylar (Duyuru için Tıklayınız)

2.     Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doktora Programları için Kabul Mektubu Almış Olan T.C. Uyruklu Adaylar (Duyuru için Tıklayınız)

3.     Üniversitemiz lisans programlarını onur, yüksek onur, derece veya üçüncülük derecesinden daha yüksek AGNO ile bitiren lisansüstü programlarımıza kayıt yaptırmak isteyen adaylar (Duyuru için Tıklayınız)

4.     Üniversitemiz Senatosunun onaylamış olduğu mülakatsız ve kontenjan dışı “Shining Star Programı" kapsamında Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar (Duyuru için Tıklayınız)

BAŞVURU TERCİH DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 • Başvurular tamamlanıp Enstitümüz tarafından onaylandıktan sonra asıl listede yer alan adaylar OBS sistemine girerek ilgili tarihlerde kayıtlarını çevrimiçi olarak kendileri yapacaklardır. Kayıt tarihleri içerisinde kayıt yapabilmeleri için YÖK ve YTÜ mevzuatı gereğince başka bir yükseköğretim kurumunda tezli lisansüstü kayıtlarının olmaması gerekmektedir. Asıl kayıt sonrası boş kalan kontenjan kadar yedek değerlendirme turları yapılacak olup yedek kayıt tarihlerinde aynı şekilde adayın OBS sistemine giriş yaparak kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Kayıt tarihleri içerisinde kayıt yapabilmeleri için YÖK ve YTÜ mevzuatı gereğince başka bir yükseköğretim kurumunda tezli lisansüstü kayıtlarının olmaması gerekmektedir.
 • Birinci tercih asıl kazanılması durumunda asıl kayıt tarihlerinde aday kayıt yapsın ya da yapmasın ikinci tercihi değerlendirmeye alınmaz. Bu sebeple eğitimine başlamak isteyen adayların asıl yerleştiği tercihlerine kayıt takvimi içerisinde mutlaka kaydını yapmaları gerekmektedir.
 • Birinci tercihine yerleşemeyip ikinci tercihine asıl yerleşen aday, kayıt yapsın ya da yapmasın birinci tercihi yedek olarak değerlendirmeye alınmaz. Bu sebeple birinci tercihine yerleşemeyip ikinci tercihini asıl olarak kazanan adayların kayıt tarihlerinde mutlaka kaydını yapmaları gerekmektedir.
 • Boş kalan kontenjan kadar yedek adayların değerlendirilmesinde de yukarıdaki kurallar uygulanır. 

BAŞVURU SÜRECİNDEKİ DURUMLAR VE AÇIKLAMALAR

Başvuru Onaya Gönderildi: Adayın başvurusunu tamamlaması

Değerlendirmeye Gönderildi: Başvurunun Enstitü tarafından onaylanması

Başvuru Bilgileri Hatalı, Düzenleyiniz: Enstitü onay aşamasında hata veya eksik bilgi olması durumunda düzenleme yapılması istenmesi

Reddedildi: Başvurunun reddedilmesi

 

Lisansüstü Başvuru Akış Şeması için Tıklayınız

 

2024-2025 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru ve Kayıt Takvimleri için tıklayınız: Tezli Programlar - Tezsiz Programlar 

 

OBS başvurularınızla ilgili sorunlarınız için lisansustu.yildiz.edu.tr sisteminde yer alan mesaj kategorisinden "OBS lisansüstü başvuru sorunları" mesaj kategorisini kullanınız. Mesaj göndermek için Tıklayınız.

 

Başvurular ve kayıtlar OBS sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı ve Sözlü sınav değerlendirmeleri yüz yüze yapılacak olup sınav tarih ve yerleri sbe.yildiz.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

 

Lisansüstü Başvuru kılavuzu için Tıklayınız.

Lisansüstü Başvuru videosu Tıklayınız

 

Başvuru linki: https://obs.yildiz.edu.tr/oibs/ina_app/